Door gebrek aan regie en overzicht bij de gemeente, komt het geld dat uitgetrokken is voor armoedebestrijding lang niet altijd terecht bij minima. 

Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.

Sinds 2014 is de begroting van de afdeling Armoedebestrijding met zo'n 21 miljoen euro toegenomen. Maar volgens de Rekenkamer kwam in 2015 maar 5 miljoen euro extra daadwerkelijk terecht bij minima in de stad. Een jaar later was dat 12 miljoen euro.

Volgens de Rekenkamer is er een gebrek aan regie en overzicht bij de gemeente en was het stadsbestuur zich niet voldoende bewust dat de doelstellingen uit het coalitieakkoord niet gehaald werden.

Positief effect

Tegelijkertijd concludeert de Rekenkamer dat bestaande kindregelingen wel een positief effect hebben. Zo kunnen jongeren uit arme gezinnen bij de gemeente aankloppen voor de Scholierenvergoeding (voor het kopen van schoolboeken of meekunnen op schoolreisje) en Stadspas (waarmee jongeren culturele activiteiten kunnen ondernemen).

Wel is de Rekenkamer kritisch over de 'PC-regeling' voor de aanschaf van een laptop.'

Scholierenvergoeding

Kinderen uit arme gezinnen boeken slechtere resultaten op school dan kinderen van rijke ouders. Als de kinderen ook nog eens een niet-westerse achtergrond hebben, wordt het gat groter.

De Scholierenvergoeding en Stadspas kunnen daarin een positief verschil maken. De Rekenkamer raadt de gemeente daarom aan om niet te bezuinigen op de Scholierenvergoeding, wat wel het idee is.