Vier lokale huurdersverenigingen hebben hun lidmaatschap van de overkoepelende organisatie Huurdersvereniging Amsterdam (HA) opgezegd. Het gaat om Huurdersvereniging Oost, Huurdervereniging De Pijp, Huurdersbelangen Zuid en de Huurdersvereniging Westerpark.

Volgens de vier huurdersverenigingen worden de belangen van huurders in Amsterdam onvoldoende behartigd, schrijven ze op hun website.

Ook zou de Huurdersvereniging Amsterdam volgens de organisaties steeds meer kijken naar hun eigen belang met het sluiten van overeenkomsten, in plaats van op te komen voor de belangen van de huurders in Amsterdam. 

Daarnaast schrijven de huurdersvereningen dat de verandering van de statuten in december 2016 en de aanstelling van een ex-voorzitter, die zichzelf als ad-interim directeur had benoemd, intern tot chaos en wanorde hebben gezorgd. Hierdoor zou er een niet democratische sfeer zijn binnen de HA. Het gevolg was dat vijf bestuursleden binnen een half jaar zijn afgetreden.