Hoewel het Amsterdamse stadsbestuur ontkent dat er sprake is geweest van geheim antiradicaliseringsbeleid, leefden er donderdag bij de gemeenteraad nog veel vragen. Locoburgemeester Eric van der Burg probeerde ze zo veel mogelijk te beantwoorden, maar kon op veel zaken niet ingaan. De kwestie ligt gevoelig, mede vanwege het strafontslag van de mogelijk betrokken topambtenaar Saadia a.-T.

Van der Burg benadrukte nogmaals dat de zogenoemde grijze campagne, die online-radicalisering van jongeren moest tegengaan, nooit is gevoerd. Maar hij zei ook dat een onorthodox vraagstuk zoals radicalisering vraagt om onorthodoxe maatregelen.

"Dan moet je met een 'open mind' met elkaar in discussie gaan en alles op tafel kunnen leggen." Volgens de locoburgemeester zijn er drie conceptfilmpjes gemaakt, die een tegengeluid moesten vormen tegen de preken en informatie die terreurorganisaties via internet verspreiden.

Het idee was dat niet duidelijk zou zijn dat de overheid hierachter zat. Na twijfels werd besloten van deze campagne af te zien.

Publicatie

De zaak kwam aan het licht na een publicatie van weekblad Elsevier. Het antiradicaliseringsbeleid van de gemeente baart de raad al langer zorgen. Zo werd de onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan in september nog ter verantwoording geroepen over de problemen binnen het team radicalisering en polarisatie, na het ontslag van Saadia a.-T.

Zij zou zich zich als programmamanager van dit team schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en fraude. Daarop werd een zogeheten taskforce ingesteld, die onderzoek doet naar deze gang van zaken. Van der Burg verwacht de uitkomst hiervan in januari.

Waarheid

"Het voelt oncomfortabel dat we niet precies weten hoe de waarheid in elkaar steekt", zei VVD-raadslid Marianne Poot. Ook vroeg ze zich af waarom de raad niet eerder is geïnformeerd. Volgens Van der Burg gebeurt het echter wel vaker dat ideeën stranden nog voordat ze het college bereiken.

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig wil "alle relevante feiten" boven tafel, zodat het geschonden vertrouwen kan worden hersteld. "We moeten alles op alles zetten dat mensen weer met een vertrouwd gevoel de straat op kunnen.'"