Het ontslag van een oud-docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) mag in stand blijven.

Dat heeft de rechtbank Noord-Holland besloten.

De man doceerde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en werd in september 2015 op non-actief gesteld en op 1 februari 2016 definitief ontslagen. In juli dat jaar maakte hij bekend zijn ontslag te gaan aanvechten.

De docent kon zich niet vinden in de vernieuwing van het onderwijsprogramma, stelt de rechtbank. Het ontslag had niet te maken met de deelname van de docentaan de bezettingen van het Bungehuis en het Maagdenhuis in februari 2015. Hierbij sprak hij zich openlijk uit tegen het bestuur van de UvA.

De docent scoorde slecht op samenwerking met collega's, het opvolgen van werkinstructies en het accepteren van gezagsverhoudingen.

De rechtbank oordeelt dat de docent niet beperkt is geweest in zijn academische vrijheid. Volgens de rechter gaat de academische vrijheid echter niet zo ver dat de docent zich niet hoefde te houden aan het vastgestelde onderwijsprogramma.