De gemeente ontkent stellig dat er ooit een grijze campagne heeft plaatsgevonden. "Wel is onderzocht of een eventuele campagne een bijdrage zou kunnen leveren aan het tegengaan van radicalisering", schrijft wethouder Eric van der Burg in een brief aan de gemeenteraad.

Elsevier Weekblad meldt zondag dat burgemeester Eberhard van der Laan in het diepste geheim een eigen anti-radicaliseringsproject draaide. Door middel van vlogs, die niet te herleiden mochten zijn naar de gemeente, moesten jongeren die mogelijk radicaliseerden een spiegel worden voor gehouden.

"Begin januari 2017 zijn enkele concept filmpjes getoond aan de burgemeester. Die heeft daar zijn ongenoegen geuit over de filmpjes en gezegd er niet mee te kunnen instemmen." Wel bevestigt de wethouder dat slechts enkele mensen op de hoogte waren van de mogelijke campagne.

De filmpjes zijn in ieder geval nooit verschenen op het internet, en dat was ook niet de bedoeling, zegt de wethouder nu. "Ook bij de burgemeester bestonden er op dat moment al twijfels of een anonieme campagne wel verstandig zou zijn, ook als het gaat om het bestrijden van een ernstig probleem als radicalisering en het voorkomen van een terroristische aanslag."

Gestopt

Volgens de wethouder is er dus wel over nagedacht, maar heeft de burgemeester het project gestopt toen hij werd geadviseerd door onder meer de politie en het Openbaar Ministerie. Zij vonden dat er een duidelijke afzender moest zijn van de filmpjes.

"Het college wijst het beeld dat is opgeroepen in sommige media dat de burgemeester in het geheim een campagne zou hebben gevoerd en daar bewust het college en de raad niet over zou hebben geïnformeerd dan ook af", besluit Van der Burg in zijn brief.