De bierfiets mag per 1 november van dit jaar worden geweerd uit het centrum van Amsterdam. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan wilde de voertuigen uit de stad verwijderd hebben omdat ze voor veel overlast zorgen.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde dinsdag dat Van der Laan het verbod, dat eigenlijk begin dit jaar moest ingaan, voldoende heeft gemotiveerd.

Exploitanten van de bierfietsen stapten vorig jaar naar de rechter omdat het op handen zijnde verbod voor hen financiële consequenties heeft. Daarbij vonden ze het drastisch en onvoldoende onderbouwd. De voorzieningenrechter gaf hen hierin eerder gelijk, waarop de gemeente de zaak tegen de voertuigen opnieuw moest bouwen. 

Volgens het oordeel rechtbank dinsdag is de combinatie van verkeershinder, overlastgevend gedrag en het drukke stadscentrum voldoende rechtvaardiging voor een verbod op de rijdende barren in het centrum. "Hoewel het begrijpelijk is dat het verbod grote financiële consequenties heeft voor de exploitanten, ziet de rechtbank hierin geen reden om het verbod niet in te kunnen stellen."

Omwonenden en bezoekers van het stadscentrum klagen al langer over de hinder die de fietsen veroorzaken in het verkeer.