Het pasjessysteem in het De Mirandabad, waarmee overlastgevende bezoekers geweerd kunnen worden, heeft nogal wat nadelen. Wethouder Eric van der Burg overweegt andere middelen in te zetten.

Al ruim drie jaar moeten Amsterdammers die willen zwemmen in het De Mirandabad in Zuid zich legitimeren bij de kassa. De maatregel werd genomen na een flinke reeks incidenten in het zwembad, waaronder een aanranding. Met de pasjes kunnen overlastgevers een toegangsverbod krijgen, maar er kleven ook nadelen aan deze aanpak.

Bijvoorbeeld omdat alleen bezoekers van veertien jaar en ouder om legitimatie gevraagd kan worden, terwijl juist kinderen van jonger dan veertien jaar vaak betrokken zijn bij incidenten. En ongewenste jongeren kunnen ook gewoon over het hek van het zwembad klimmen en de hele controle omzeilen.

En dan is er nog de rompslomp. "De zwembadpas heeft regelmatig technische storingen. In de zomer staan er zeer lange rijen voor het zwembad, omdat veel mensen dan voor het eerst komen en een pasje moeten aanvragen. Dat neemt veel tijd in beslag met als gevolg lange wachttijden en daardoor onrust", schrijft Van der Burg aan de gemeenteraad.

'Zwaar middel'

Los van de nadelen bij de uitvoering, klinkt er ook principiële kritiek. Om circa tien personen per zwembad te weren, worden honderdduizenden Amsterdammers aan het pasjessysteem onderworpen. Volgens de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam is de pas daarom een 'onevenredig zwaar middel' die ten koste gaat van de privacy.

Van der Burg meldt dat het De Mirandabad een proef start waarin bezoekers hun kaartje online kunnen bestellen en zo de rij kunnen ontlopen. Daarnaast gaat hij kritisch kijken of er andere geschikte middelen zijn om ongewenst gedrag te bestrijden. "Als andere midden geschikt blijken te zijn om de overlast in het zwembad te bestrijden, dan zouden we over kunnen gaan tot de afschaffing van de zwembadpas in het De Mirandabad."