Woonwijken in Amsterdam- Zuidoost hebben last van mensen met psychische problemen die in die woonwijken komen wonen zonder begeleiding van zorginstellingen. Omwonenden hebben in toenemende mate last van overlast.

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met psychische aandoeningen, ex-daklozen en (ex-)verslaafden. In dertig procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen moeten mensen van deze problematische groepen komen wonen. Volgens Het Parool wordt een groot deel van die mensen niet begeleid. 

Woningcorporatie Rochdale maakt zich zorgen. "Ik vind het echt te gemakkelijk om te zeggen dat we in Amsterdam geen probleem hebben, want dat hebben we wél', zegt topvrouw Hester van Buren in de krant.

"We moeten dat niet wegmoffelen. Problematisch is de overlast van bewoners die geen hulp van zorginstellingen hebben." Er zou volgens haar meer gedaan moeten worden om de probleemgroepen te begeleiden. 

Klachten

Wethouder Laurens Ivens van Wonen zei eerder de komst van kwetsbare groepen in woonwijken vol vertrouwen tegemoet te zien. Volgens Van Buren is dat nog steeds zo. "Maar je moet eens zien wat onze wijkbeheerders desondanks dagelijks meemaken. Vervuiling, vernielingen, bedreigingen, en agressie. Dat komt van drugsgebruikers of ex-daklozen zonder begeleiding, die ook alle hulp weigeren."

Omdat deze mensen niet begeleid worden, komen de probleemgevallen pas bovendrijven als er klachten komen van de buren. "Er is geen screening", zegt Van Buren.