Vergeleken met vorig jaar worden er in de binnenstad aanmerkelijk meer herrieschoppers op de bon geslingerd. Werden er tussen juni en augustus 2016 nog 1.568 overlastgevers bekeurd, in dezelfde periode van dit jaar waren dat er 1.925.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van het team Binnenstad Offensief, dat sinds 1 december 2016 de 'toenemende overlast en criminaliteit' in het centrum van de stad de kop probeert in te drukken.  

Eind vorig jaar werden daarom 70 handhavers van de politie en 70 handhavers van de gemeente vrijgemaakt. Zij zijn actief in de Haarlemmerbuurt, op De Wallen, en op en in de omgeving van het Leidseplein en Rembrandtplein.  

Opvallend is dat de cijfers van de politie geen stijging in het aantal overlastmeldingen laten zien. Wel is het aantal overlastmeldingen bij de gemeente explosief gestegen. Waren dit er in de zomer van 2016 nog 354, in de zomer van 2017 waren dat er 832.

Boetes 

Het aantal uitgeschreven boetes voor strafbare feiten in het gebied is eveneens fors toegenomen: van 108 in de zomermaanden van 2016 tot 151 in dezelfde drie maanden van dit jaar. 

Het rapport biedt geen cijfers over de ervaren overlast in 2016, maar laat wel zien dat binnenstadbewoners tussen juni en augustus van dit jaar minder criminaliteit hebben ervaren dan tijdens de drie maanden daarvoor. 

Wel heeft zestig procent van de bewoners in de periode juni tot en met augustus meer overlast ervaren dan in de periode maart tot en met mei. Daarbij gaat het vooral om geluidsoverlast, veroorzaakt door luidruchtige mensen.

Zomervakantie

Het rapport biedt geen verklaring voor de stijging, maar mogelijk heeft die te maken met de zomer- en vakantietijd, waarin vaak meer mensen gebruik maken van de openbare ruimte dan tijdens andere seizoenen.

Bovendien blijven zij vaker langer op straat, wat ook een verklaring voor de stijging van de ervaren overlast kan zijn. 

Drugs

Het aantal incidenten met (nep)drugs neemt toe, zo schrijft het team in de tussenrapportage. Wel merken ze op dat dit een gevolg is van de toegenomen politie-inzet.

Omdat er in het gebied meer blauw op straat is, wordt er meer waargenomen en geregistreerd. Toch kan niet worden uitgesloten dat door de stijging van het aantal bezoekers ook het aantal dealers van (nep)drugs is toegenomen.

Bewoners merken bovendien dat de aanwezigheid van politie een afschrikwekkend effect heeft op de dealers. Andersom merken de bewoners het effect ook: zodra de politie de inzet in een bepaald gebied terugschroeft, duiken er weer meer dealers op.