48 procent van de Amsterdammers die in de stad werkt heeft de fiets gepakt in 2016.

Dit blijkt uit cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Ten opzichte van 2005 is dit een toename van 3,4 procent. In dat jaar werd door het KiM ook onderzoek gedaan naar het verkeer binnen de stad.

21 procent van de Amsterdammers pakt de auto binnen de stad naar het werk. Dat aantal is nagenoeg gelijk gebleven sinds 2005.

In het openbaar vervoer is er een lichte daling van reizigers te zien sinds 2005: 1,5 procent. 17 procent rijdt met de trein, bus, tram of metro naar het werk.