Economisch gezien profiteert Amsterdam van het toerisme in de stad. Het brengt economische groei en werkgelegenheid.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam. In 2016 trok Amsterdam bijna 18 miljoen toeristen, tegen 11 miljoen in 2005.

Zij besteedden in 2015 minimaal € 6,3 miljard en creëerden daarmee een toegevoegde waarde van € 2 tot € 2,7 miljard. Tweederde daarvan komt als inkomen terecht bij werknemers. 

Werkgelegenheid

Daarnaast creëert het toerisme extra werkgelegenheid: in 2016 waren er 61.000 banen in de toeristische sector, ongeveer 10 procent van alle banen in de stad. Sinds 2007 zijn er volgens de onderzoekers 15.000 banen bijgekomen in de toeristische sector, wat een stijging is van 33 procent.

Aan de toegenomen drukte  zijn ook kosten verbonden. Zo moeten er meer mensen worden ingezet om de stad schoon te maken en om de orde te handhaven. Maar uit het onderzoek blijkt de balans positief: € 224 miljoen ten opzichte van € 76 miljoen kosten.

Overlast

In buurten waar veel toeristen komen, zoals de Wallen, is de overlast van toerisme toegenomen. Er is een stijging van het aantal misdrijven en overlast. Maar volgens de gemeente is de overlast op stadsniveau ten opzichte van 2012 stabiel gebleven.

Stadbewoners kunnen verder lijden onder toegenomen huurprijzen en een eenzijdig winkelaanbod..