Woningcorporatie Stichting Stadsherstel Amsterdam gaat op 31 oktober fuseren met Eigen Haard.

Dat maakte de woningcorporatie dinsdag via een persbericht bekend.

Stichting Stadsherstel Amsterdam bezit 91 panden in het centrum van Amsterdam. Sinds 2013 is de woningcorporatie onafhankelijk van Stadsherstel Amsterdam N.V. Door nieuwe regelgeving in Den Haag, had de woningcorporatie te maken met hoge kosten en dreigden er huurverhogingen. 

De woonstichting wil dit probleem oplossen door de panden per eind oktober onder te brengen bij Eigen Haard. Dit is een woningcorporatie met 55.000 woningen verspreid door Amsterdam.

Naamloze Vennootschap

Stadsherstel Amsterdam N.V. maakt geen onderdeel uit van de fusie tussen de twee woningcorporaties.