De banenmarkt in de regio Amsterdam is in 2017 tot nu toe met 3,7 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Hiermee groeit de regio het sterkste in vergelijking met de rest van Nederland. 

Volgens het UWV zullen in Nederland eind dit jaar 183.000 meer banen zijn dan in 2016: dit komt neer op een groei van 2,3 procent. Dit blijkt uit door Localfocus uiteengezette cijfers. 

Hiermee groeit de banenmarkt in de regio landelijk het sterkst. Deze trend zet zich naar verwachting ook in 2018 door. De overheidsinstelling verwacht dan een groei van 3 procent, wat neerkomt op 948.000 banen.

De groei is te verklaren omdat de sterk groeiende dienstverlenende sectoren, zoals de ICT en zakelijke dienstverlening, maar ook sectoren zoals vervoer en horeca in Amsterdam verhoudingsgewijs sterker vertegenwoordigd zijn dan landelijk.

Vacatures

De meeste nieuwe banen ontstraan in de overige zakelijke dienstverlening (waar ook de uitzendbranche onder valt), de specialistische zakelijke dienstverlening en de detailhandel. Daaronder volgen zorg en welzijn, vervoer en groothandel.

In het eerste half jaar van 2017 ontstonden er in de regio Groot Amsterdam 63.000 vacatures, wat neerkomt op gemiddeld ruim 30.000 per kwartaal. Het UWV verwacht dat het aantal vacatures in 2017 en 2018 blijft stijgen.