De rechtbank heeft een 34-jarige Amsterdamse vrouw veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag met verboden rattengif. 

De vrouw had in mei 2016 geprobeerd zichzelf en haar zoontje te doden met rattengif. Vervolgens belde ze het noodnummer 112, maar zweeg over het gif.

De rechtbank veroordeelde de vrouw voor poging tot doodslag en niet voor poging tot moord, waar justitie haar van beschuldigde. De vrouw had het gif weliswaar van tevoren in huis gehaald, maar de rechtbank vindt dat niet kan worden bewezen dat ze toen al de bedoeling had haar zoon te vergiftigen.

Ontkenning

Zelf ontkent de vrouw dat ze haar zoontje het gif heeft toegediend. Haar advocaat opperde dat het jongetje zelf uit een glas met gif gedronken zou kunnen hebben. De rechtbank gelooft dit niet.

De vrouw is zwakbegaafd en wordt enigszins verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Omdat de vrouw niet wil meewerken met de reclassering, achtte de rechter haar opsluiting noodzakelijk. Alleen zo kan de veiligheid van haar kinderen voldoende worden gegarandeerd, aldus de rechtbank. "Het moet duidelijk zijn dat het besluit het kind mee te nemen in de dood nooit gerespecteerd of gemakkelijk vergeven kan worden."

Tekort

Bij het arriveren van de hulpdiensten waren de vrouw en haar zoontje al niet meer aanspreekbaar. Op basis van getuigenverklaringen kwamen artsen erachter dat de vrouw een zelfmoordpoging had gedaan.

Volgens de rechtbank schoot de vrouw ernstig tekort in haar zorgplicht en heeft ze haar kind veel pijn en narigheid bezorgd. 

Tweeling

De vrouw is in verwachting van een tweeling. De rechtbank noemt dat 'zorgelijk'. Onder gelijke omstandigheden is de kans op herhaling namelijk 'groot'. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid van uithuisplaatsing van de tweeling na geboorte. Het vergiftigde kind verblijft bij een pleeggezin.

Aldicarb, het gebruikte gif, is een zeer giftig middel waar in Uganda onder andere ratten mee worden vergiftigd. Het gebruik ervan is binnen de hele Europese Unie verboden.