De renovatie van de Piet Heintunnel gaat waarschijnlijk veel langer duren dan gepland. Uit een extern onderzoek is gebleken dat de voorgenomen planning van negen maanden te optimistisch is. 

Afgelopen zomer bleek al dat het project bijna twee keer zo duur wordt en de werkzaamheden veel later konden beginnen.

De gemeente maakte afgelopen zomer bekend dat de werkzaamheden pas begin 2019 van start konden gaan. De tunnel zou gedurende negen maanden afgesloten worden, maar nu blijkt dat er dat jaar meerdere grote wegenbouwprojecten in en rond de stad plaatsvinden.

''Spreiding van grote werkzaamheden over meer jaren lijkt noodzakelijk om de bereikbaarheid van de stad te garanderen'', aldus wethouder Pieter Litjens in een brief aan de gemeenteraad. Er wordt nu onderzocht of de renovatie over meerdere jaren kan worden uitgesmeerd.

Veiligheidseisen

Wel wordt nog geprobeerd om een deel van de werkzaamheden al aan het begin van 2019 uit te voeren, zodat de tunnel op 1 mei 2019 voldoet aan de wettelijke tunnelveiligheidseisen. De overige werkzaamheden, die volgens de wethouder vooral een 'onderhoudskarakter' hebben, kunnen dan na 2019 worden uitgevoerd.

De wethouder verwacht in december een definitieve planning te kunnen presenteren.