Aantal studenten op kamers in Amsterdam en Utrecht flink afgenomen

Het aantal studenten dat in Amsterdam en Utrecht op kamers woont, is sinds 2015 met zo'n 8 procent afgenomen.

Dat blijkt uit door Localfocus uiteengezette cijfers van het CBS. 

Amsterdam telde vorig jaar bijna 44.000 uitwonende studenten (hbo en wo). Dit zijn er vierduizend minder dan in 2015. Ook in de Domstad is het aantal studerenden op kamers flink afgenomen van 32.440 naar 29.900. 

De steden volgen hiermee de landelijke daling van 5,5 procent. Alleen in Wageningen was een lichte stijging waarneembaar. Volgens Localfocus kan een verklaring hiervoor zijn dat de stad veel internationale studenten trekt. De veranderingen in het Nederlandse stelsel voor studiefinanciering hebben geen invloed op hen. 

De daling is opvallend, omdat het aantal studenten juist toeneemt. Dit kan volgens de directeur van Kenniscentrum Studentenhuisvesting Ardin Mourik liggen aan het afschaffen van de basisbeurs. "Op basis van eerdere scenario’s is die verwachting er."

Lees meer over:
Tip de redactie