De prijzen van huurwoningen in Amsterdam, zowel in de vrije als sociale sector, zijn dit jaar opnieuw landelijk gezien het meest gestegen. 

In vergelijking met 2016 zijn de huren met 2,5 procent gestegen, blijkt donderdag uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om een stijging van 2,9 procent.

De stijging is dit jaar voor een belangrijk deel toe te schrijven aan hogere huren bij bewonerswisseling. Zonder bewonerswisseling stegen de huren in Amsterdam met 1,5 procent.

De stad zorgt ervoor dat de huurstijging in Noord-Holland hoog is ten opzichte van de rest van het land. De huurprijzen stegen in Drenthe, Groningen en Gelderland het minst hard met 1,1 procent.