De Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is niet blij met de benoeming van VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg als nieuwe voorzitter van de universiteitenkoepel VSNU.

De studentenraad vindt dat Duisberg moet opstappen of dat anders de Uva de koepel moet verlaten.

"In zijn jaren als onderwijswoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer heeft Duisenberg zich herhaaldelijk negatief uitgelaten over de gang van zaken op de UvA en beleidsvoorstellen gedaan die de UvA ernstig benadelen", aldus de CSR.

Oproepen

Duisenberg riep onlangs op om de opbrengsten uit het leenstelsel te gebruiken om de technische universiteiten te ondersteunen. De CSR vindt het niet acceptabel dat  de studenten van de UvA geen profijt zouden hebben van de opbrengsten van de afschaffing.

Ook opende hij halverwege 2014 de jacht op de door hem zo genoemde ‘pretstudies’. Een groot aantal gerenommeerde studies van de UvA staan hierdoor al jaren onder druk.

Nieuwe functie

Duisenberg werd bij de laatste verkiezingen herkozen in de Tweede Kamer, maar verlaat het parlement per 1 september alweer om zich te wijden aan zijn nieuwe functie.

CSR-voorzitter Alex Tess Rutten heeft niet het vertrouwen dat "Duisenberg, en daarmee de VSNU, voor de belangen van de UvA op zal komen in de landelijke politiek." Ze zegt dat de veertien studenten tellende raad 'bijna unaniem'' achter de oproep staat.