De Haarlemmerweg (ook wel N200) wordt eind september op de schop gegooid. Meer dan tweehonderd bomen moeten wijken voor de aanleg van nieuwe drinkwaterleidingen en een elektrakabel.

De gemeente heeft een vergunning verleend voor de kap.

Er komen op termijn driehonderd bomen voor terug. De N200 wordt vernieuwd omdat de 350 jaar oude dijk onder de weg is verzakt en het asfalt is verouderd.

Na de grondige vernieuwing mag er op een deel van de N200 nog maar 50 kilometer per uur gereden worden. Tussen de ring en de Seineweg gaat de snelheid omlaag. Nu mogen automobilisten er nog 70.

Informatieavond

De werkzaamheden lopen tot en met 2019. Tijdens de werkzaamheden blijft minimaal één rijstrook per richting open voor het verkeer. De gemeente organiseert op dinsdag 5 september een informatieavond voor bewoners en belangstellenden.