De Mauritskade gaat vanaf 4 september acht maanden dicht voor onderhoud. Het gaat om het stuk tussen het Rhijnspoorplein en het Alexanderplein.

Volgens de gemeente is het asfalt na 37 jaar nodig aan vervanging toe. Ook de fundering onder het asfalt wordt vernieuwd, daarvoor moeten 37 bomen worden gekapt.

Tot uiterlijk eind april wordt het dus omrijden of omfietsen als je over de Mauritskade moet. De werkzaamheden gaan de kade een compleet ander gezicht geven. Waar er nu nog twee keer twee rijstroken liggen voor auto's wordt dat aantal teruggebracht naar twee keer één rijstrook.

De weg wordt dus versmald, ondanks dat de Mauritskade volgens de gemeente een 'belangrijke omleidingsroute' moet worden tijdens volgende werkzaamheden.

Tramrails

De extra ruimte die wordt vrijgemaakt wordt in eerste instantie ingezaaid met graszaden totdat er een definitieve invulling voor is bedacht. Bomenkap is volgens de gemeente niet te voorkomen aangezien de wortels dwars door de fundering heen lopen. Wel worden er nieuwe exemplaren teruggeplaatst.

Niet alleen de gemeente werkt aan de weg, ook het GVB gaat onderhoud uitvoeren. De traimrails wordt in september deels vervangen met mogelijk geluidsoverlast tot gevolg. "De werkzaamheden vinden overdag, in de avond en soms ook 's nachts plaats", valt te lezen in de brief die naar bewoners is gestuurd. "De slijp- en sloopwerkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken."

Hoe lang de werkzaamheden exact gaan duren is nog onduidelijk.