SP-wethouder Laurens Ivens vindt dat universiteiten paal en perk moeten stellen aan de instroom van buitenlandse studenten. De Amsterdamse huizenmarkt kan een toename van het aantal buitenlandse studenten niet aan. 

Dat zegt de wethouder van Wonen in een interview met Het Parool.

"Universiteiten moeten zich afvragen waarom zij de sluizen openzetten voor nieuwe studenten. Er lijkt een ­situatie te ontstaan waarbij internationale en Nederlandse studenten tegen elkaar uitgespeeld worden", aldus Ivens.

Hij doelt daarmee op huisvesting. In totaal is er een tekort van 12.000 studentenwoningen. Ivens vreest dat die oververhitte woningmarkt een onaangename verrassing voor sommige buitenlandse studenten zal blijken, omdat zij prooien zijn voor huisjesmelkers. 

Wachtlijsten

Want hoewel universiteiten doorgaans helpen met huisvesting, staan alleen al bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) vijfhonderd studenten op de wachtlijst. Om alsnog aan hun studie te beginnen, zullen studenten die buiten de boot visten op andere manieren een woning moeten regelen. Oftewel: uitwijken naar particuliere verhuur. 

Het is de Vrije Universiteit (VU) dit jaar wel gelukt om alle internationale studenten te huisvesten, maar laat aan dagblad Trouw weten dat de opgave 'moeilijker dan ooit' is. Volgens een woordvoerder moesten 'creatieve oplossingen' worden gevonden.

In de praktijk betekenen die creatieve oplossingen onder meer dat sommige studenten in een vakantiehuisje slapen. De VU verwacht dit collegejaar 40 procent meer internationale studenten ten opzichte van afgelopen jaar. 

Klachtenlijn studentenvakbond 

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) deelt Ivens vrees en heeft sinds afgelopen zomer een 'Housing Hotline', waar al tientallen telefoontjes zijn binnengekomen. 

Volgens Ivens verdienen universiteiten meer aan internationale studenten. Of dat daadwerkelijk zo is, en hoe groot de verschillen dan zijn, blijft onduidelijk. Julia Verheul van de LSVB liet eerder weten dat universiteiten daarover weinig transparant zijn. Wel is bekend dat studenten met een niet-Europese nationaliteit tot wel vijf keer zo veel collegegeld kunnen betalen.

De gemeente is dit voorjaar opgeroepen om jaarlijks ten minste 2.000 studentenwoningen bij te bouwen. Ivens denkt dat studenten voorlopig beter af zijn bij onderwijsinstellingen buiten Amsterdam. Maar volgens huisvesters Stichting Studenten Huisvesting (SSH) en Duwo heerst elders ook woningnood dankzij de enorme toename van internationale studenten.

Landelijk fenomeen

Cijfers van internationaliseringsorganisatie Nuffic bevestigen dat. Dit collegejaar kwamen 81.392 studenten naar Nederland voor een volledige opleiding, een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig collegejaar. Nog eens 11.500 studenten uit Europa kwamen naar Nederland om een deel van hun studie te volgen, of een stage te lopen. Daarboven komen nog 19.360 studenten die afkomstig zijn van buiten Europa.

Maar Amsterdam is zeker niet de populairste studentenstad onder de buitenlandse bezoekers. De meeste studenten studeren aan de Universiteit van Maastricht. Meer dan de helft van de studenten op de Limburgse onderwijsinstelling komt uit het buitenland. 

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is procentueel gezien een grote aannemer van buitenlandse studenten. Op de kunstinstelling is 36.5 procent van de leerlingen afkomstig buiten Nederland.