Het aantal Meldingen Openbare Ruimte Amsterdam (moma’s) zijn sinds 2012 ruim verdubbeld. Vorig jaar kreeg de gemeente 9067 klachten binnen. In 2012 was dit aantal 3798.

Dit blijkt uit cijfers die in het bezit zijn van nieuwszender AT5. Aan het begin van deze maand lag het aantal meldingen op 7585. Die lijn doortrekkend zouden er dit jaar meer dan 13.000 meldingen bij de stad binnen kunnen komen, wat bijna een verviervoudiging zou zijn ten opzichte van 2012.

De meldingen zijn toegespitst op overlast door geluid, horeca en bouw- en sloopoverlast. Hoewel het in de meeste gevallen gaat om geluidsoverlast, zitten er ook klachten tussen over bijvoorbeeld gedumpt sloopafval, of te breed opgezette terrassen. 

Aangemoedigd

De gemeente zegt de overlastmeldingen zeer serieus te nemen. Amsterdammers worden aangemoedigd om vooral melding te blijven doen.

In 2012 zijn de systemen die klachten van Amsterdammers registreren centraal gebundeld. De registratie van klachten is daarmee verbeterd en via social media, de app 'Verbeter de buurt' en via de site van de gemeente is het veel makkelijker geworden om geluidsoverlast te melden. 

Bestrijding

Steeds vaker worden er in de buurt van horeca en festivals continue geluidsmeters geplaatst. Wordt de decibel-grens overschreden dan kan er meteen opgetreden worden. Ook zet de gemeente extra handhavers in. Mensen die geluidsoverlast veroorzaken worden zovee mogelijk direct opgepakt. 

'Door de meldingen van onze bewoners, bezoekers en ondernemers hebben we goede inzichten en kunnen maatregelen genomen worden om de overlast te verminderen.' Handhaving kan daar volgens de gemeente bij helpen. Maar het is 'niet het doel op zich'. Uiteindelijk moeten alle maatregelen bij elkaar ervoor zorgen dat het aantal overlastmeldingen gaat dalen.