Het Havenbedrijf Amsterdam is niet blij met de gemeentelijke plannen voor de nieuwe megawijk Haven-Stad. Tussen de 40.000 en 70.000 woningen moeten er gebouwd worden in en rond de haven. 

Volgens het havenbedrijf is dat strijdig met de belangen van bedrijven aan wie zij grond verpachten.

Binnen de ring moeten ongeveer 25.000 woningen gebouwd worden op terrein van de haven. Er is afgesproken dat die bouw niet voor 2029 van start gaat. Maar bedrijven als graanoverslag Bunge en kunstmestbedrijf ICL, die ook in het gebied actief zijn, mogen tot ten minste 2040 blijven zitten.

Dat is volgens het havenbedrijf een probleem, want woningen en industrie komen zo dicht op elkaar te staan. "Bedrijven en zeker industriële bedrijven hebben milieuruimte. Dat wil zeggen dat ze in staat zijn om meer geluid uit te stoten en ook stof of fijnstof, net wat nodig is voor de productie. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die in een woonwijk niet gewenst zijn", legt Bart Sikking van het Havenbedrijf uit.

Bereikbaarheid

Ook de bereikbaarheid van bedrijven is in het geding, zo stelt het Havenbedrijf. Nieuwe bewoners van de wijk gaan gebruik maken van de bestaande wegen rond de haven, waardoor wegen drukker worden. Maar dat is niet het enige probleem volgens Sikking. "Je hebt in de haven ook nog gevaarlijke stoffenroutes. Daarvan is ook de vraag, welke routes kunnen er straks nog gebruikt worden, om alles veilig te laten verlopen, zowel voor de bewoners als voor de bedrijven."

Met 68.000 banen is de haven een belangrijke economische motor voor de stad. Die motor zou volgens het Havenbedrijf gekoesterd moeten worden door de gemeente. "Het zou zonde zijn als we straks een stad met heel veel woningen hebben. Maar dat er druk staat op de werkgelegenheid, of op de economische waarde. De haven vertegenwoordigt een grote economische waarde: zeven miljard voor het hele Noordzeekanaalgebied en daar moet niet te lichtvoetig mee omgesprongen worden."

Strategie

Net als tientallen andere partijen schreef het Havenbedrijf een reactie op de strategie voor Haven-Stad. De gemeente laat weten alle die reacties te gaan lezen. Daarna zal er bekeken worden of de strategie aangepast moet worden. In de tussentijd blijft de gemeente graag in gesprek met de bedrijven.