Weer hebben de Amsterdamse woningbouwcorporaties de grens van 800 nieuw te bouwen sociale huurwoningen per jaar niet gehaald. Ook op het gebied van duurzaamheid lopen de corporaties nog achter op de afspraken.

In totaal stonden er op 1 januari van dit jaar 166.472 zelfstandige sociale huurwoningen in Amsterdam. Dat meldt wethouder wonen Laurens Ivens in een brief over de prestaties van de woningbouwcorporaties in de stad.

Daaruit blijkt ook dat er nog niet wordt voldaan aan de afspraken over woningbouw, duurzaamheid en kwetsbare huishoudens. De wethouder zegt zich zorgen te maken en vindt dat de corporaties komende jaren flink aan de bak moeten om de afspraken wel te halen.

Nieuwbouw

Die afspraken zijn duidelijk: Elk jaar moeten er gemiddeld 800 reguliere sociale huurwoningen worden gebouwd in de stad. In 2016 werd er gestart met de bouw van slechts 626 woningen in deze categorie. Wel werd de eerste paal van 625 studentenwoningen geslagen. 

Ook in 2015 werd er niet voldaan aan de afspraak. Toen werd er gestart met de bouw van 736 sociale huurwoningen. Ivens vindt dat de corporaties in Amsterdam de komende jaren een inhaalslag moeten maken.

Aan de afspraken over het doorverkopen van sociale huurwoningen hielden de woningbouwcorporaties zich vorig jaar wel. Er werden er slechts 1437 verkocht, terwijl dat er maximaal 2000 mogen zijn.

Sociale huurgrens

Ook worden er minder woningen geliberaliseerd dan afgesproken. Er werden 520 woningen te huur aangeboden voor een bedrag boven de sociale huurgrens, terwijl dit bij 1000 huizen mag.

Op het gebied van duurzaamheid werden ook niet alle afspraken nagekomen. In 2016 werd er maar voor 0,5 megawatt aan zonsystemen geïnstalleerd op corporatiewoningen. 'Om de doelstelling van 80 megawatt in de periode 2016-2020 te halen is versnelling noodzakelijk', schrijft de wethouder. 

Wel werden er ruim voldoende labelstappen gemaakt. De afspraak is 10.000 labelstappen per jaar. Echter werden er in 2016 14.020 labelstappen gemaakt. Om van Amsterdam een aardgasvrije stad te maken hebben de woningbouwcorporaties bij 2500 woningen voorbereidingen in gang gezet. Ook werden er 60 energiecoaches opgeleid.

Afspraken

De wethouder zegt erop te rekenen dat de corporaties de afspraken op het gebied van duurzaamheid waarmaken, anders vervalt een bijdrage van 17,8 miljoen. 

Ook bij het toewijzen van sociale huurwoningen aan kwetsbare huishoudens houden de corporaties zich nog niet aan de afspraken. De afgesproken dertig procent zijn in zowel 2015 en 2016 niet gehaald. Vorig jaar werd 27 procent toegewezen aan kwetsbare huishoudens. 

Ook om dit punt maak Ivens zich zorgen. De wethouder zegt aan te sturen op een snelle verhoging van de toewijzing van sociale huurwoningen aan kwetsbare huishoudens.