De Amsterdamse kinderombudsman Anne Martien van der Does noemt de 119 klachten die in 2016 in Amsterdam zijn binnengekomen ‘het topje van de ijsberg’.

Dat zegt ze tegen Het Parool.

Uit het jaarverslag blijkt dat er 119 klachten zijn binnengekomen bij de ombudsman, waaronder 42 over jeugd en 24 over onderwijs en leerplicht.

Van der Does noemt in het verslag als haar belangrijkste bevinding dat de gemeente nog steeds 'verkokerd' werkt. "Gemeentelijke diensten werken niet of moeizaam samen en het ontbreekt aan slagkracht als er iets geregeld moet worden."

Als belangrijkste onderwerp voor 2017 noemt Van der Does dakloze gezinnen. "We moeten actief op zoek naar vroege signalen als er iets mis dreigt te gaan", schrijft ze. 

2016 is voor Van der Does het eerste jaar geweest waarin ze als kinderombudsman in Amsterdam functioneerde.