Auto's nemen met 48 procent het grootste gedeelte van alle beschikbare ruimte op de Amsterdamse straat in beslag.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om parkeervlakken en rijbanen bedoeld voor auto's, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd door Milieudefensie in de twintig grootste gemeenten.

Voetgangers krijgen 41 procent van de straat toebedeeld en fietsers slechts 11 procent. Vergeleken met andere grote gemeenten, waar fietsers gemiddeld 1 procent meer ruimte krijgen, loopt Amsterdam achter.

Wel worden grote verschillen per wijk opgemerkt, want in Nieuwe Diep/Zeeburgereiland krijgen fietsers met 28 procent juist de meeste ruimte van de onderzochte wijken in alle gemeenten. 

Fietsplan

De gemeente presenteerde een aantal maanden geleden het plan Meerjarenplan Fiets 2017-2022. Hierin staat onder andere dat Amsterdam wil investeren in het bouwen van meer fietsenstallingen, de bestaande fietsroutes wil verbeteren en Amsterdammers wil 'stimuleren om de fiets te pakken'. 

De totale kosten voor dit plan zijn geraamd op 54 miljoen euro.