De Amsterdamse gemeenteraad wil zo snel mogelijk opheldering van burgemeester Eberhard van der Laan over de aanpak en preventie van radicalisering. De raadsleden maken zich zorgen over de recente berichten dat de geschorste programmamanager Radicalisering Saadia A.-T. ernstige signalen van radicalisering zou hebben gemist.

Volgens D66-fractieleider Reinier van Dantzig zijn de berichten dermate ernstig dat de hele raad een spoeddebat heeft aangevraagd. 

"Klopt het dat sprake is van een vriendenclubje? Zo nee, hoe functioneert de afdeling en welke maatregelen zijn getroffen om een tunnelvisie te voorkomen? Hoe is in de praktijk gereageerd op meldingen van radicalisering en op signalen van mogelijk uitreizen naar het kalifaat? Zijn er meldingen blijven liggen?", zegt hij tegen De Volkskrant.

A.-T. werd vorige maand geschorst op verdenking van fraude met facturen. Ze wordt gezien als de rechterhand van burgemeester Van der Laan. Uit rapporten, e-mails en verklaringen zou blijken dat ze als hoofd van de afdeling Radicalisering en Polarisatie niet goed zou hebben ingegrepen bij ernstige signalen over het ronselen van Amsterdamse moslimjongeren voor het kalifaat. Bovendien zou ze bij de aanpak voornamelijk vrienden uit haar netwerk hebben ingehuurd.

Volgens Van Dantzig ligt fraudeonderzoek bij het Openbaar Ministerie, maar is dat nu anders omdat het vermeende vriendenclubje mogelijk steken heeft laten vallen die de veiligheid van de stad raken.