Twee advocaten die werden aangeklaagd voor het kopen van meer dan honderd vertrouwelijke politiedossiers, zijn vrijgesproken. 

Volgens de rechtbank in Amsterdam kan niet bewezen worden dat het geld dat zij betaalden, bedoeld was voor de dossiers. 

Raymond A. en Patricia B., beiden letseladvocaat bij het inmiddels opgeheven kantoor Hampe Meyjes, ontvingen voornamelijk processen verbaal van mishandelingen en verkeersongelukken. Deze gebruikten ze voor hun procedures. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) kochten ze in de periode 2010 tot 2012 in totaal 135 politiedossiers.

De rechtbank neemt bij het oordeel in aanmerking dat de twee advocaten uiteindelijk maar weinig voordeel hebben gehad van de dossiers. Ook zou er geen 'boze opzet' in het spel zijn. 

Vrijwilligster

A. en B. kregen de politiedossiers van de 63-jarige Carla T., een voormalig vrijwilligster bij de Amsterdamse politie. T. begon met het leveren van de dossiers toen ze werkzaam was bij Slachtofferhulp en ging hiermee door toen ze voor het korps werkte. 

In ruil voor de dossiers zouden de twee advocaten haar hebben geholpen met het oprichten van haar eigen stichting voor slachtofferhulp. Dit deden ze door rekeningen voor te schieten en haar gratis diensten te verlenen. 

De rechter rekent het A. en B. wel aan dat ze medeplichtig zijn aan het schenden van het ambtsgeheim van T., maar legt hen hiervoor geen straf op. 

Verdachte

De affaire kwam aan het licht toen een familielid van een dodelijk slachtoffer van een verkeersongeluk, details over de verdachte in handen bleek te hebben. Deze waren verstrekt door het advocatenkantoor van A. en B. 

Het OM eiste een taakstraf van 200 uur tegen de twee advocaten. Een woordvoerder gaf eerder aan NU.nl te kennen dat het OM overwoog een ontzetting uit het beroep te eisen tegen de advocaten. Dit deed het uiteindelijk niet, omdat de verdachten afhankelijk zijn van hun baan. "Ook zijn beide verdachten 'first offenders'."

De rechtbank buigt zich op een ander moment over de zaak tegen T., vanwege haar slechte gezondheid.