De besturen van de islamitische basisscholen van El-Amien, El Amal, As-Siddieq en de Noorscholen hebben zich uitgesproken tegen de komst van een islamitische middelbare school door de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO).

De vier scholen hebben geen vertrouwen in het bestuur. "De belangrijkste reden is dat het bestuur van SIO totaal geen werkervaring in en affiniteit met het onderwijs heeft en dat er in dit bestuur geen vertrouwen is."

SIO probeerde al jaren overheidssubsidie te krijgen om een islamitische middelbare school te beginnen, maar staatssecretaris Sander Dekker was daar tegen. De stichting stapte naar de Raad van State, die gaf de SIO vorige week uiteindelijk gelijk. De gemeente bouwt nu een pand vlakbij Station Sloterdijk om tot schoolgebouw. 

Islamitische basisscholen balen daarvan. "Uiteraard respecteren de islamitische basisschoolbesturen de grondwettelijke vrijheid tot schoolstichting en de vrijheid van keuze van de ouders en willen daaraan niet tornen, maar zij zullen de ouders van hun leerlingen niet op voorhand adviseren voor deze VO-school te kiezen."

Bestuurslid

De komst van een islamitische middelbare school door SIO is al langer omstreden. Dekker weigerde vorig jaar om subsidie toe te kennen aan de school, omdat een inmiddels vertrokken bestuurslid van SIO openlijk zijn sympathie had geuit voor Islamitische Staat (IS) in een Facebookbericht. Dekker betoog dat dit gedachtengoed niet mocht worden toegelaten aan in het onderwijs aan de leerlingen.

SIO heeft afstand genomen van de uitlatingen van het bestuurslid en distantieert zich van extremisme of terrorisme. De Raad van State heeft geordeeld dat de vrees van Dekker geen gegronde reden was om aan te nemen dat de school niet zou voldoen aan de voorwaarden van de subsidie.

Dekker vindt het frustrerend dat Amsterdam alsnog een islamitische school kan beginnen na een uitspraak van de Raad van State. Hij zegt dat hij nog altijd weinig vertrouwen heeft in het bestuur van de school.