Burgemeester Eberhard van der Laan en gemeentesecretaris Arjan van Gils van de gemeente Amsterdam hebben in een brief aan de gemeenteraad hun zorgen geuit over de problemen waar brandweercommandant Leen Schaap tegen aan loopt bij het doorvoeren van veranderingen. 

Het moderniseren van de organisatie en het doorbreken van de 'gesloten cultuur' wordt bemoeilijkt door de ondernemingsraad en een groep van de 'oude garde' binnen de brandweer. Dat schrijven Van der Laan en Van Gils volgens Het Parool in de brief aan de gemeenteraad.

Brandweercommandant Schaap zou bij zijn pogingen om een 'normale organisatie' te creëren continue stuiten op weerstand. "Hierbij gaat het om zero tolerance ten aanzien van discriminatie en ongelijkheid, maar ook om het creëren van een veilige werkomgeving, het naleven van de interne gedragscode en het handhaven van de arbeidstijdenwet", valt in de brief te lezen.

Eerder werd een brandweerman ontslagen omdat hij zich schuldig had gemaakt aan "discriminerende en racistische gedragingen" tegenover collega’s en burgers. De man was het niet eens met zijn ontslag en spande een rechtszaak aan. De rechter besloot dat de man onterecht was ontslagen, omdat de oude korpsleiding niet had ingegrepen.

Pesterijen

De uitspraak werd door sommige brandweerlieden gezien als een overwinning. Collega’s die zich hadden uitgesproken tegen de racistische brandweerman werden daarbij gepest, genegeerd en geïntimideerd. "De ondernemingsraad, die voor alle medewerkers van de brandweer zou moeten opkomen en de melders zou moeten beschermen, heeft zich nog niet openlijk uitgesproken tegen dit gedrag."

Het college van burgemeester en wethouders noemt het gedrag van een groepje brandweermannen 'volstrekt onacceptabel' en luidt daarom de noodklok.

Kritiek

De ondernemingsraad en de vakbonden hebben nog niet gereageerd op de brief. In januari uitte burgemeester Van der Laan in een brief ook al stevige kritiek op de korpscultuur.