De Gay Pride kan dit jaar gewoon doorgaan nu de voorzieningenrechter een protest van binnenstadbewoners heeft verworpen.

De bewoners stapten naar de rechter omdat zij bang zijn voor ernstige geluidsoverlast.

Zij vinden dat de voor het evenement verleende vergunning niet afgegeven had mogen worden. De geluidsvoorschriften zouden onvoldoende geformuleerd zijn en dat zou misbruik in de hand werken.

Maar daar gaat de rechter niet in mee. De rechtbank oordeelt dat de voorwaarden voor de vergunning dit jaar strenger zijn dan een jaar eerder.

Bewoners van de binnenstad hebben niet aannemelijk kunnen maken dat de gestelde geluisvoorschriften onacceptabel zijn. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de vergunning daarom terecht afgegeven volgens de rechter.