Amsterdam trekt vier ton uit voor de hulp aan dak- en thuislozen. Het geld gaat naar de begeleiding van deze doelgroep, heeft de gemeenteraad donderdag besloten.

Instanties als De Daklozenvakbond, Bureau Straatjurist, Belangenbehartigers Dak- en Thuislozen (BADT) en de Belangenvereniging voor Druggebruikers (MDHG) krijgen extra financiele ondersteuning van de stad. Zij helpen dak- en thuislozen onder meer op het gebied van zorg en huisvesting.

"Deze organisaties weten precies wat er leeft en waar dak- en thuislozen tegenaan lopen", zegt Nelly Duijndam (SP). "Met deze ondersteuning zullen meer mensen de weg vinden naar goede zorg".

"Het is belangrijk om dak- en thuislozen zo goed mogelijk te begeleiden als zij hun weg proberen te vinden in het woud van regels en instanties", zegt Femke Roosma (GroenLinks). "Die noodzaak wordt alleen maar groter, nu de samenleving steeds ingewikkelder wordt".