Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft in een brief aan het stadsbestuur opnieuw haar ongenoegen geuit over de plannen voor twee fietsbruggen over het IJ. Ze heeft de eisen voor de bruggen aangescherpt.

De minister pleit voor sociaal veilige tunnels, die volgens haar beter en goedkoper zijn. Ze vindt dat de doorgang van de scheepvaart in gevaar komt.

Ze eist dat de Javabrug minimaal 11,35 meter hoog wordt en dat de brug beweegbaar is zodat hogere recreatievaart er ook nog door kan. Het beweegbare deel dient 35 meter breed te zijn.

Vanwege de veiligheid moeten de bruggen bediend worden door Rijkswaterstaat en zullen die kosten op de gemeente worden verhaald. Ook moeten er wachtplaatsen komen voor hoge schepen, vaarwegmarkeringen voor veilige scheepvaart en veiligheidsmaatregelen. Ook de extra onderhoudskosten aan de vaarweg vanwege de aanleg van de brug komen voor rekening van de gemeente.

Woensdag wordt er over de bruggen in de gemeenteraad gestemd. De minister waarschuwt dat als er ondanks haar bezwaren toch voor een brug over het IJ wordt gestemd, zij deze zal toetsen aan de door haar gestelde juridische eisen.