Het Leefkringhuis in de Vogelenbuurt in Noord krijgt een eenmalige noodsubsidie van 340.000 euro van de gemeente. Burgemeester Van der Laan heeft dat dinsdag in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

Het Leefkringhuis doet dienst als voedselbank, vrouwenopvang, maar ook mensen die schulden hebben of met andere problemen kampen kunnen al dertig jaar bij het huis aan de Koekoekstraat terecht. Juist die veelheid aan activiteiten hebben voor een financiële strop gezorgd. Zo werd er meer personeel aangenomen dan er betaald kon worden vanuit bijdragen van overheden en fondsen.

Na een hulpverzoek van Het Leefkringhuis heeft de gemeente besloten dat de organisatie gesteund moet worden. Volgens de burgemeester moet er gezorgd worden dat de dienstverlening aan een groep kwetsbare Amsterdammers gewaarborgd blijft.

In ruil voor de noodsubsidie moet Het Leefkringhuis wel het aantal medewerkers terugbrengen. Met taken waarvoor geen geld is, zoals de ambulante zorg, zal worden gestopt. Daarnaast wordt er bespaard op de logeeropvang en de interne organisatie. Tot slot wordt er gezocht naar een nieuw bestuur dat finaciële problemen in de toekomst moet voorkomen.