De gemeente Amsterdam heeft een digitale kaart gemaakt van de vijftien meest voorkomende boomsoorten in de stad. Het gaat om 31.606 iepen, 25.690 lindes, 11.699 wilgen, maar ook duizenden essen, platanen, meidoorns, paardenkastanjes, esdoornen, populieren, eiken, elsen, berken, kersen, haagbeuken en acacia's.

Niet alle bomen staan op de kaart, zo zijn er ook bomen die niet in het beheer van de stad zijn, maar bijvoorbeeld in de achtertuinen van Amsterdammers staan. Ook bomen op begraafplaatsen en alle bomen in het Amsterdamse Bos zijn niet geturfd. In totaal zouden er in de stad minstens een miljoen bomen staan, zo schat de gemeente. Overigens zijn er ook 10.227 bomen in de stad, waarvan niet bekend is wat voor soort het is.

Je zou het misschien niet denken als je door de stad loopt of fietst, maar Amsterdam wordt steeds groener. Bij een eerste telling in 1875 stonden er nog maar vierduizend bomen in de stad. Zestig jaar later waren dat er al veertigduizend en in 1975 waren er 180.000 bomen in beheer bij de gemeente. In ruim veertig jaar tijd zijn er 100.000 bomen bijgekomen in de stad.

Voor heel veel meer bomen in de stad is geen plaats. De gemeente ziet nu al dat veel bomen in de stad te weinig ruimte hebben om te groeien. De gemeente zet daarom in op meer gezonde bomen en meer groeiruimte. Het huidige bomenbestand moet wel op peil gehouden worden.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de kaart, kunnen kijken op de website van de gemeente Amsterdam.