De gemeente Amsterdam gaat 300.000 euro besteden aan het werven van leden voor nieuwe stadsdeelcommisies. De gemeente zoekt hiervoor 93 inwoners die advies geven aan hun staddeel.

Dat concludeert Het Parool naar aanleiding van de Voordracht van het College van B&W.

Om ervoor te zorgen dat Amsterdammers zich aanmelden als commissielid, heeft de gemeente het bedrag gereserveerd. Dit geld moet volledig ten goede komen aan de campagne. 

In heel Amsterdam worden 93 commissieleden verkozen, die worden opgedeeld in 22 gebieden. Leden van de stadsdeelcommissie hebben de taak om de belangen in de wijken te vertegenwoordigen en advies te geven aan het dagelijks bestuur. Zo wordt het stadsbestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen in hun stadsdeel en over eventuele consequenties van eerder gemaakte besluiten. Daarnaast zetten commissieleden onderwerpen op de agenda en brengen zij advies uit. Ook kunnen leden initiatieven van bewoners opvoeren richting het dagelijks bestuur.

Steunverklaringen

Alle Amsterdammers boven de 18 jaar kunnen zich verkiesbaar stellen. Daarvoor heeft een kandidaat wel tien steunverklaringen nodig. Het college hoopt dat niet alleen leden van politieke partijen zich aanmelden, maar ook andere actieve inwoners en vertegenwoordigers van actiecomités.

Een adviescommissie mag maximaal twee keer per maand vergaderen. Daarvoor krijgen de leden een vergoeding van zevenhonderd euro. Leden van de huidige commissies ontvangen een vergoeding van maximaal 1.500 euro.