De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil een Universiteitsforum starten voor studenten en medewerkers die willen meedenken over het instituut. 

Het Universiteitsforum moet eind 2017 of begin 2018 starten en wordt een experiment van twee jaar, staat in het voorstel. In het voorjaar van 2019 zal het project geëvalueerd worden en komt er een besluit of het forum blijft en wordt vastgelegd in het Universiteitsregelement.

Het College van Bestuur wacht een bespreking met de medezeggenschap af voordat er een start wordt gemaakt met het Universiteitforum, meldt het Parool.

Het forum komt voort uit de wens van de studenten om meer inspraak. Na de bezetting van het Maagdenhuis en het Bungehuis in 2015 is er in verschillende commissies nagedacht hoe de universiteit democratischer gemaakt kon worden. 

Vorm

Het forum zal bestaan uit ongeveer 74 leden, waarvan er twintig student zullen zijn. De rest bestaat onder andere uit personeel en promovendi. Het College gaat uit van twee of drie bijeenkomsten per jaar. Er zal geen sprake zijn van zeggenschap of medezeggenschap.

"In het Universiteitsforum geven bestuur, staf en studenten vorm aan de intellectuele discussie over de UvA en aan het gesprek over de lange-termijnontwikkeling en de toekomst van de universiteit als geheel," staat in het voorstel.