Ook kinderen in het speciaal onderwijs in Amsterdam komen vanaf nu in aanmerking voor de obesitasaanpak van de gemeente, en dat is hard nodig: Meer dan veertig procent van deze kinderen heeft last van overgewicht.

En dat is veel meer dan in het reguliere onderwijs. In de leeftijdscatergorie van acht tot en met elf jaar zijn de problemen in het speciaal onderwijs het grootst: daar is meer dan de helft te zwaar. Vooral obesitas komt in het speciaal onderwijs vaker voor: Drie tot vier keer zo vaak als in het regulier onderwijs.

Kleine groep

Volgens de gemeente gaat het om een relatief kleine groep. In totaal zo'n drieduizend kinderen op 34 scholen in Amsterdam.

"Maar zulke hoge scores op overgewicht en obesitas vragen om extra inzet. Ook kinderen met een beperking moeten alle ondersteuning krijgen om zo gezond mogelijk op te groeien. Dat houdt in: Gezond eten en drinken, genoeg bewegen en goed slapen", zegt verantwoordelijk wethouder Van der Burg.

In het speciaal onderwijs is het soms lastig om de vuistregels voor een gezonde leefstijl in te voeren, zegt de gemeente: "Voor kinderen in een rolstoel is voldoende bewegen een nog grotere uitdaging dan voor kinderen die niet in een rolstoel zitten. Maar ook andere factoren spelen mee. Bij autistische kinderen is het veranderen van regels op school vaak lastig. Bovendien gaat veel van de energie van de kinderen, ouders en begeleiders zitten in het oplossen van andere problematiek."

Convenant

Vrijdag ondertekenden gemeente en zes schoolbesturen van het speciaal onderwijs in Amsterdam (Altra, Bascule, Kentalis, Kolom, Orion en Viertaal) een convenant. Zij spreken af om op drie scholen een proef te gaan draaien om te onderzoeken welke aanpak voor een gezonde leefstijl het beste werkt voor deze kinderen. Daarbij wordt zowel gekeken naar preventieve programma’s als naar zorg voor kinderen die al overgewicht hebben.