De obesitasaanpak op scholen van de gemeente Amsterdam wordt uitgebreid naar het speciaal onderwijs. De problemen met te dikke kinderen zijn daar nog groter: ongeveer veertig procent heeft overgewicht.

Dat schrijft Het Parool.

De deelnemende scholen zijn onder andere scholen voor doven en slechthorenden of kinderen met geestelijke of fysieke beperkingen. Daarnaast doen ook scholen voor kinderen met gedragsproblemen mee.

In Amsterdam is twintig procent van de kinderen te dik. De gemeente heeft de ambitie om voor 2033 alle kinderen op gezond gewicht te krijgen. In 2015 is het aantal te dikke kinderen in gedaald met 18,5 procent.

Op het speciaal onderwijs is obesitas en overgewicht een groter probleem, zegt Cor de Ruiter van Stichting Orion. De stichting biedt speciaal onderwijs aan op negen scholen.

Minder beweging

Volgens De Ruiter heeft een aantal kinderen lichamelijke beperkingen, waardoor ze minder bewegen. Leerlingen die geen fysieke problemen hebben, zitten minder vaak op een sportclub.

De Ruiter laat weten dat het te maken heeft met hun gedrag of omdat de familie niet gewend is om te sporten of de financiële middelen daar niet voor heeft.