Het Schone Waterexperiment zoekt 500 deelnemers die in de zomer de kwaliteit van het water in Amsterdam willen onderzoeken.

In de zomer kunnen hevige regenbuien ervoor zorgen dat het water in Amsterdam tijdelijk minder schoon is, bijvoorbeeld door algengroei of riolen die overspoelen. Daarom wil Het Schone Waterexperiment met behulp van burgeronderzoekers de kwaliteit van het Amsterdamse water in kaart brengen.

Voor het experiment kunnen Amsterdamse burgers samen met wateronderzoekers van Deltares, Wageningen Universiteit, KWR, Waternet, AMS Institute en kunstenaar Pavèl van Houten het water in de grachten, sloten en vaarten in de stad onderzoeken.

Alle deelnemers krijgen een Waterbox. Hierin zitten verschillende materialen om de experimenten mee uit te voeren. Zo kan het grachtenwater onder andere worden onderzocht op de geur, kleur of smaak.

Startbijeenkomst

Het experiment loopt tussen 5 juli en 8 september. De startbijeenkomst is op 5 juli op het hoofdkantoor van Waternet. Geïnteresseerden kunnen zich via de website opgeven.