De krakers op ADM-terrein moeten weg. Dat is de uitkomst van de jongste rechtszaak over het slepende conflict tussen de vrijbuiters en Chidda, het vastgoedbedrijf dat eigenaar is van de grond.

Chidda reageerde verheugd op de uitspraak. 

Woordvoerder Ferry Sint: "ik denk dat we wel een glaasje champagne gaan drinken vanavond. Het werd na twintig jaar ook wel tijd, maar we zijn hoe dan ook blij dat het gebied eindelijk kan worden ontwikkeld".

Met een handvol partijen is het vastgoedbedrijf al in 'vergevorderd stadium aan het praten', en Chidda vermoedt dat meer ondernemers in de komende tijd interesse zullen tonen.   

Overhoop

Het vastgoedbedrijf ligt al jaren overhoop met de krakers en de gemeente over de 43,5 hectare in het Westelijk Havengebied. De gemeente zag geen reden om het gebied van tientallen hectaren te ontruimen, omdat plannen om de grond in gebruik te nemen ontbraken. 

ADM, een voormalig scheepswerf, is in 1997 in handen gekomen van het vastgoedbedrijf. Sinds het eind van datzelfde jaar wordt het terrein gekraakt. Inmiddels wonen zo'n 200 mensen op het terrein, hoofdzakelijk in caravans. 

Ontwikkeling

Chidda wil het gebied graag gaan ontwikkelen. Dat blijkt ingewikkeld, niet alleen dankzij de krakers maar ook vanwege een soort bestemmingsplan waarbij het gebied enkel ontwikkeld kan worden binnen de maritieme industrie. Daardoor kwamen door Chidda gemaakte plannen maar nauwelijks van de grond en konden de krakers het gebied blijven gebruiken. 

De Amsterdamse rechtbank oordeelt nu dat het bestemmingsplan prima gehandhaafd kan worden en de ontruiming van de krakers niet als disproportionele actie te boek zou komen staan. De gemeente moet daardoor alsnog het bestemmingsplan handhaven, wat betekent dat er niet meer mag worden gewoond. 

Binnen zes weken moet de gemeente bekend maken hoe zij de wet denkt te gaan handhaven.

Beroep

De gemeente kan nog in beroep tegen de uitspraak, maar het is de vraag of dat ook gaat gebeuren. De krakers van ADM reppen op hun Facebookpagina over vervolgstappen, maar doen nog niet uit de doeken welke dat dan zijn. 

De gemeente laat weten dat zij het vonnis nog moeten bestuderen, en later met een reactie zullen komen.