Er komt geen referendum over de herziening van de erfpachtplannen in Amsterdam.

In een kort geding heeft de rechter een vordering van SEBA (Stichting Erfpachter Belang Amsterdam) afgewezen.

De gemeente hoeft geen referendum uit te schrijven over de herziening van de erfpachtplannen. Woensdag dient een spoeddebat in de raad over het onderwerp.

Volgens de rechter zijn de huidige erfpachtplannen niet gelijk aan de plannen van voormalig wethouder Maarten van Poelgeest uit 2013. Om die plannen tegen te houden werden in totaal 36.000 handtekeningen opgehaald.

De rechter heeft nu geoordeeld dat die handtekeningen niet gebruikt kunnen worden bij een nieuwe referendum. De huidige plannen van wethouder Eric van der burg zouden wezenlijk anders zijn dan de plannen uit 2013.

Nieuwe plannen

Het stadsbestuur heeft begin dit jaar een plan gelanceerd hoe de overstapregeling eruit zou gaan zien. Tegelijkertijd werd er een rekentool online gezet, waardoor iedere erfpachter kon zien wat hij in het nieuwe stelsel zou moeten gaan betalen, ook al liep zijn of haar 'tijdvak' vaak nu nog niet af.

Direct ontstond er veel commotie over de kosten. Veel huiseigenaren, voornamelijk in de duurdere wijken van de stad, schrokken van de bedragen die zij moesten gaan betalen.

Aanpassing

Na veel protest en een inspraakperiode, paste verantwoordelijk wethouder Van der Burg de plannen aan, met onder andere een hogere overstappremie en langere bedenktijd.

Dat ging sommige huizenbezitters niet ver genoeg. SEBA wilde daarom een referendum organiseren over dit besluit.