Amsterdamse jeugdhulpaanbieders hebben zeven programma's ingediend bij de gemeente om de wachttijden in de jeugdzorg te verkorten. Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim van jeugd had hier eerder dit jaar om gevraagd en een bedrag van 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De programma's richten zich op het voorkomen van uithuisplaatsing door eerder en intensief zorg aan te bieden.

"Het is heel belangrijk dat jongeren op tijd de juiste hulp krijgen", zegt Kukenheim. "Het is mooi dat de instellingen gekomen zijn met goede voorstellen, die bijna allemaal direct uitvoerbaar zijn. Ik heb er hoge verwachtingen van en wil dat de instellingen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het te behalen resultaat: de afname van het aantal kinderen dat wacht op jeugdhulp met verblijf."

Zo is er een project waarbij jongeren 24 uur per dag zeer intensieve thuisbegeleiding krijgen, waardoor escalatie moet worden voorkomen. Verder komt er onder meer een deeltijdverblijf, een nieuwe tussenvorm van gezinshuis en ambulante jeugdhulp.