Stichting Erfpachtbelang overweegt kort geding voor erfpachtreferendum

De Stichting Erfpachtbelang Amsterdam (Seba) stapt naar de rechter als het college van plan blijft om woensdag te stemmen over de nieuwe erfpachtplannen, en dus geen referendum over de kwestie houdt. 

Vorige week woensdag werd duidelijk dat er geen referendum komt, ondanks de veertigduizend handtekeningen die de stichting verzamelde.

Dit besloot het college op advies van de Initiatief-en Referendumcommissie. Volgens deze commissie 'kunnen alleen raadsbesluiten referendabel zijn en ligt de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over erfpacht formeel bij het college, en dus niet bij de raad'.

Burgemeester Eberhard van der Laan zei hierop het advies te volgen, om de schijn van willekeur te voorkomen. De Seba heeft alsnog bij de gemeenteraad aangeklopt, omdat deze het referendumbesluit namelijk van de agenda kan halen. Het overweegt een kort geding aan te spannen.

Lees meer over:
Tip de redactie