De gemeente Amsterdam kan sissen op straat, (seksuele) straatintimidatie, gaan aanpakken. Het Amsterdamse stadsbestuur kondigde al eerder aan dit te willen, maar formeel moest de Algemene Plaatselijke Verordening daarvoor eerst worden aangepast. Dat is nu gedaan en daardoor is straatintimidatie strafbaar.

Dit jaar krijgen daders nog een waarschuwing; vanaf 1 januari kunnen ze een boete krijgen.

De gemeente stelt dat vorig jaar 83 procent van de Amsterdamse vrouwen van 15 tot 34 jaar een vorm van (seksuele) straatintimidatie heeft ondergaan. Zo zouden ze zijn achtervolgd, betast of in het nauw gedreven, agressief om seks gevraagd of tot vervelens toe zijn nageroepen.

De gemeenteraad heeft de aanpassing van de verordening vrijdag toegestuurd gekregen. Op 6 juli wordt deze besproken in de commissie Algemene Zaken.

Rotterdam

In Rotterdam wordt seksuele straatintimidatie ook strafbaar. Ook daar is onlangs de verordening gewijzigd. Vooruitlopend op het verbod per 1 januari gaan Rotterdamse handhavers al vanaf volgende week waarschuwingen uitdelen. Ze krijgen een speciale training.

Ook krijgt Rotterdam voor het aanpakken van seksuele straatintimidatie vier handhavers erbij. Verder wordt er voor slachtoffers een meldpunt geopend dat gekoppeld is aan het Centrum voor Seksueel Geweld.

Uit onderzoek is gebleken dat in Rotterdam 84 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar te maken heeft met seksuele straatintimidatie.