Chef handhavers eist in uitgelekte mail om uitschrijven meer boetes

Handhavers in stadsdeel Zuid hebben in een e-mail, die anoniem is doorgestuurd aan AT5, een tik op de vingers gekregen omdat zij te weinig boetes uitschrijven. 

Het stadsdeel bevestigt de authenticiteit van de e-mail, die op 9 juni is geschreven door de manager Handhaving Openbare Ruimte.

Om de productie van boetes op te schroeven, is de manager van plan om wekelijks een overzicht uit te draaien waarin goed te zien is hoeveel bonnen haar 38 handhavers per persoon uitdelen. "Een dringend verzoek aan jullie om dit serieus op te pakken", schrijft ze.

Volgens haar blijven de handhavers namelijk enorm achter bij collega's in andere stadsdelen. Terwijl er in de eerste vier maanden van 2017 door heel Amsterdam 2.923 boetes uitgedeeld werden, bleef het aandeel van de handhavers in Zuid steken op 115 stuks. "Dat is te weinig", vindt de baas.

Verklaring

"Om de financiële taakstellingen te kunnen halen, is het noodzakelijk dat er structureel meer boetes worden geschreven dan nu het geval is en dat de opgelopen achterstanden worden ingehaald."

 Ze schrijft dat ze bij een stedelijk overleg geacht werd een goede verklaring te geven waarom Zuid achterblijft met de bonnen. "Dat kan ik helaas niet..."

Bonnenquotum 

"Ik ben zo vrij geweest om een uitdraai te maken per medewerker", schrijft ze. Van de 38 medewerkers hebben er 21 geen enkele bon uitgedeeld. Dat cijfers wordt in de mail benadrukt met twee uitroeptekens. Ze geeft aan dat dit hier en daar door ziekte kan komen, maar is benieuwd "welke andere redenen hieraan te grondslag liggen".

Hoewel stadsdeel Zuid toegeeft dat de e-mail verstuurd is, wil een voorlichter er verder weinig over kwijt. Op de vraag of er een bonnenquotum bestaat, komt geen antwoord. "Bonnen schrijven is een middel, niet een doel", aldus het stadsdeel.

Hoogte boetes

Sinds 1 januari dit jaar mag de gemeente het met 'bestuurlijke boetes' geïnde geld zelf houden, in plaats van dat het naar de schatkist van het Rijk gaat. Ook mag de de gemeente zelf bepalen hoe hoog de boetes zijn. Volgens de begroting voor 2017 moet de maatregel 900.000 euro extra baten opleveren.

Na vragen van de VVD liet de burgemeester eind vorig jaar weten dat in de nieuwe situatie meer boetes uitgeschreven moesten worden dan in 2014 om genoeg inkomsten op te halen om de handhaving te financieren. "Daarbij de kanttekening dat het opleggen van boetes niet financieel gedreven is."

Lees meer over:
Tip de redactie