Geen referendum over erfpachtregeling Amsterdam

Er komt geen referendum over de eeuwigdurende erfpachtregeling in Amsterdam, omdat de Initiatief- en Referendumcommissie meldt dat dit niet kan. 

"Kern van dit advies is dat alleen raadsbesluiten referendabel zijn. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten over erfpacht rusten formeel bij het college, en niet bij de raad", luistert het advies van de Referendumcommissie.

Burgemeester Eberhard van der Laan laat weten dat hij het gerezen misverstand over de referendabiliteit betreurt, maar geen aanleiding ziet om in te gaan op het advies van de commissie omdat dit 'willekeur in de hand zou werken'. 

De Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam (Seba) overhandigde vorige maand bijna veertigduizend handtekeningen aan Van der Laan met het verzoek om een referendum.

Eeuwigdurende erfpacht

Eeuwigdurende erfpacht betekent dat het jaarlijkse bedrag dat de huiseigenaar moet betalen aan de eigenaar van de grond, namelijk de gemeente, voortaan eenmalig wordt vastgesteld en niet meer tussentijds wordt herzien.

Het nieuwe erfpachtplan van de gemeente kon de afgelopen tijd op veel kritiek rekenen. Erfpachters waren vooral boos over de soms hoog oplopende kosten voor de overstap naar de nieuwe regels.

Aanpassing

Om tegemoet te komen aan de kritiek van grote aantallen insprekers, die grote woonlasten vreesden, is eind april een aanpassing gedaan aan de overstapregeling naar het nieuwe systeem. 

Zo krijgen huizenbezitters met de nieuwe afspraken een extra korting van 25 procent. Ook krijgen ze meer bedenktijd om over te stappen naar de nieuwe voorwaarden, tot 2020 in plaats van tot eind dit jaar.

Lees meer over:
Tip de redactie