Waternet aan de kant gezet na kritisch rapport rondvaartvergunningen

Het college van Amsterdam heeft besloten Waternet van het dossier omtrent de vergunningen voor rondvaartboten te halen, omdat bij de beoordeling hiervan grote fouten zijn gemaakt. 

Dat blijkt uit eerste onderzoeksresultaten van onderzoeksbureau Deloitte.

Ambtenaren gingen onzorgvuldig en ongeorganiseerd te werk. Belangrijke documenten zijn door elkaar gehaald, waardoor niet meer was te achterhalen welke papieren bij welke rederij hoorden.

Het college heeft daarom besloten dat Waternet nu van het dossier afgehaald wordt. Ook zijn alle vergunninguitgiftes tijdelijk stopgezet.

'Slordig'

Al maandenlang is er onrust over de nieuwe verdelingen van de vergunningen in de rondvaartsector. Zo bleken fouten bij de beoordeling van de boten te zijn gemaakt: vergunningen leken te zijn afgewezen op verkeerde criteria.

Reders en booteigenaren bleken ook het verkeerde rapport gekregen te hebben. Wethouder Water Udo Kock deed dit toen af als 'slordig'.

Documenten kwijt

Uit de eerste onderzoeksresultaten is gebleken dat gemeentemedewerkers de beoordelingsrapporten van de boten uitwisselden via WeTransfer, een openbare website die gebruikt wordt om grote bestanden te versturen. Van die rapporten hing af of boten een vergunning zouden krijgen.

Die documenten werden door elkaar gehaald, zo bleek al eerder, waardoor de verkeerde beoordelingsrapporten bij reders belandden.

Omdat WeTransfer bestanden na een korte periode automatisch verwijderd, was het onmogelijk om te controleren welke rapporten bij welke boten hoorden. Daarom "is er geen materiaal meer aanwezig om de juistheid, volledigheid en het anonimiseren van de met de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit gedeelde bestanden op het moment van dit onderzoek vast te stellen", zo schrijft het college in een brief aan de raad.

Stromannen

Ook zouden er fouten zijn gemaakt in de toetsing van mogelijke schijnconstructies of het gebruik van stromannen. De ambtenaren deden, tegen de voorschriften in, slechts een oppervlakkig onderzoek bij de Kamer van Koophandel naar gegoochel met BV's.

Rederijen konden zo meer dan het toegestane aantal rondvaartboten inschrijven voor een vergunning.

Vergunningssysteem

Een uitspraak van de Raad van State zorgde er drie weken geleden voor dat het vergunningsysteem voor grote rondvaartschepen niet meer kon worden uitgevoerd. Maar nu de problemen bij gemeente zo groot blijken te zijn, is er een algehele stop voor alle vergunningsaanvragen in alle segmenten afgekondigd.

Ook het plan voor herverdeling van aanlegsteigers op A-locaties als het Rokin en de Heinekenbrouwerij gaat op de lange baan. De uitwerking van het vaarbeleid wordt overgedragen aan het Bestuurlijk Team Drukte van de gemeente, waar onder andere wethouder Kajsa Ollongren in zit. 

De gemeente gaat opnieuw met alle betrokkenen, onder wie de reders, de nieuwe toetreders, pleziervaarders, wal- en woonbootbewoners en de toerismesector, in gesprek om tot een nieuw beleid te komen.

Wethouder Udo Kock gaat woensdag uitgebreid in op het rapport.

Lees meer over:
Tip de redactie