De 27-jarige Don Ceder voert tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de ChristenUnie-lijst aan. Ceder is advocaat en is opgegroeid in Zuidoost.

De leden van de partij hebben hem deze week als lijsttrekker gekozen. Op dit moment is hij politiek actief als duo-commissielid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Afgelopen jaar stond Ceder als kandidaat- Kamerlid op de zevende plaats voor de Tweede Kamerverkiezingen.

"We zien dat er een steeds groter wordende groep is die zich nog niet vertegenwoordigd voelt in de gemeenteraad en achter de uitgangspunten van de ChristenUnie staat", zegt Ceder. "Deze groep wil ik samen met een geweldig team de komende jaren vertegenwoordigen en een stem in de raad geven."

De ChristenUnie kwam bij de vorige verkiezingen 162 stemmen tekort voor een zetel in de gemeenteraad. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen stemden dit jaar echter 6833 mensen op de partij, wat wel genoeg is voor een zetel.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart. Er doen ook een aantal nieuwe partijen mee, waaronder Artikel 1, Forum voor Democratie, de Erfpachtpartij en de Bond van Wetsovertreders.