Burgemeester Eberhard van der Laan mag van de gemeenteraad geen bodycams meer uitdelen aan burgers.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich woensdag uitgesproken tegen de maatregel.

Burgemeester Eberhard van der Laan gaf onlangs een slachtoffer van een burenruzie aan het Surinameplein een camera, zodat het slachtoffer zich veiliger zou voelen. D66, GroenLinks, SP en de partij voor de Dieren zijn het daar niet mee eens, meldt Het Parool.

"Een bodycam zorgt voor schijnveiligheid en bovendien is niet aangetoond dat dit de-escalerend werkt", vindt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig. Zijn partij diende een motie in om het verstrekken van bodycams aan burgers te stoppen.

Protocol

"Dit middel passen we zeer uitzonderlijk toe", meldt locoburgemeester Kasja Ollongren. "We werken aan een protocol waarin precies staat wat de doelen en voorwaarden van dit middel zijn. Maar we zouden de deur in uitzonderlijke gevallen wel op een kier willen houden."

Als het protocol af is, gaat de gemeenteraad opnieuw vergaderen over de zaak. Tot die tijd is het verstrekken van bodycams aan burgers niet toegestaan.